thật bất ngờ là nó bắn phát đầu tiên bắn lên không trung và rơi xuống sàn, sau đó là hai phát nữa. chiếm được trong tay. Anh ấy nhanh chóng đứng dậy, thể hiện nghị lực tuyệt vời của mình và tiết kiệm một thứ mà anh ấy có trong tay, đến nỗi anh ấy không thể nhìn thấy chúng là gì (tôi chỉ biết chúng là lá cây hoặc thứ gì đó tương tự) và anh ấy cất chúng sau nhà vệ sinh. Tôi biết rằng nếu tôi ở lại thêm một giây nữa, anh ấy sẽ nhận ra điều đó và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, cơn sốt đã tấn công tôi sẽ ăn thịt tôi ngay lúc đó, vì vậy tôi rời khỏi nhà. Tôi đợi bên ngoài vài phút rồi anh ta vào giả vờ như vừa mới đến.