chúng tôi rời đi, có lẽ là 7 giờ tối, chúng tôi đến nhà hàng và tôi gọi một chai trong khi chúng tôi quyết định, cuối cùng một tiếng rưỡi sau và gần hết chai rượu chúng tôi rời khỏi nhà hàng tôi muốn đi khiêu vũ nhưng cô ấy không muốn, cô ấy nói rằng người giữ trẻ chỉ đợi chúng tôi đến 10 giờ tối nên tôi không nài nỉ tôi không muốn bỏ bê tôi con trai và chúng tôi trở về nhà, Tôi nói với bà, mẹ chồng, vẫn chưa muộn đâu, bà nghĩ sao nếu tôi pha cho bà một ly cà phê trong khi bà đặt đứa trẻ lên giường và chúng ta nói chuyện một lúc, bà nói đồng ý, tất nhiên là tôi thích ý tưởng đó.