#1 #2


Đụ con bạn thân đến nhà chơi vì em xinh nên em dâm Xin lỗi Lâm tiên sinh, trước khi xác định giải quyết vấn đề, chúng ta không thể tùy tiện tiến hành giải phẫu, nó luôn liên quan đến tính mạng củ ai người. Quyết định lớn, trong thời gian này, tôi nghĩ cách hành động tốt nhất của bạn là kiên nhẫn chờ đợi. Đang chờ máy tính tra cứu hồ sơ nằm viện hai mươi năm trước, cửa bị đẩy ra một tiếng Ầm, mẹ chồng xông vào Lâm, Chuyện gì đã xảy ra với Aixin Làm sao có thể đột nhiên như vậy Đột nhiên cảm thấy có chút thất lễ, tôi vội vàng nói xin lỗi với bác sĩ, không tự chủ được đi đến bên cạnh anh ta Bác sĩ, tôi xin anh,