Đôi khi, tôi tự hỏi liệu có phải tôi thích hoạt động đồng tính nữ hơn không và trong thâm tâm, tôi không dám đưa ra lối thoát cho loại sở thích này; nhưng tôi nhận thấy rằng không phải vậy, phụ nữ trong mọi trường hợp cũng hấp dẫn như đàn ông. Với những người tôi đã không có cách tiếp cận, và vâng với một số người hào hiệp đã tiếp cận tôi. Tôi không thường xuyên cho phép mọi thứ được chạm vào, kể cả giới tính của mình. Tôi đã nhiều lần đạt cực khoái do miệng của đàn ông, nhưng tôi chưa bao giờ coi những kẻ đã liếm láp của mình là đối tượng lý tưởng để chiếm hữu tôi.