#1 #2


Tuyệt phẩm Bố chồng hãm lồn con dâu của diễn viên lồn đẹp với người dân địa phương rất đối kháng, xã hội cũng vô cùng hỗn loạn. Một điểm cần phải giải thích cụ thể là tại khu vực hỗn loạn dưới sự cai trị của Ludian này, theo báo cáo của Tổ chức tình báo nhanh, hoạt động của các Protoss tại khu vực này vô cùng sôi động. Có vẻ như mặc dù chế độ chính của Parry đã tan rã, nhưng các hoạt động tích cực như Protoss sẽ là một nhân tố cực kỳ nguy hiểm đối với Parry trong tương lai, và Fast nên chú ý đến những điều này. Nghĩ đến các loại hành động của Shenzu trong quá khứ, Ye Tianlong có thể nhìn thấy mục đích của các hành động của Shenzu trong tiếng Pali.