#1 #2


Màn biểu diễn móc lồn của gái dâm đùi đẹp Tiền bối, không phải ta keo kiệt không muốn giúp ngươi, mà là làm sao có thể để muội muội của ta cùng người làm tình, ta không có tư cách Đó là sự thật, vậy thì ít nhất bạn có thể mời cô ấy đi chơi cho tôi Tôi sẽ tìm ra những gì cần làm tiếp theo. Nếu ai đó đặt lịch hẹn cho bạn mà bạn vẫn chưa đến được thì sao Vậy thì tôi thừa nhận, Yizhen vẫn có thể để bạn làm điều đó. Cái này xem ra cũng tốt, ta chỉ là kêu muội muội đi ra ngoài, cũng không có cưỡng gian nàng, có giữ được hay không tùy nàng.